මිල කළ නොහැකි මැණික් තුනක් රාජ්‍ය බැංකුවකට සේප්පුවට ගෙනයයි

ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය සතුව තිබු මිල කළ නොහැකි වටිනා මැණික් 3ක් ආරක්ෂාව සඳහා ලංකා බැංකු සේප්පුවේ තැන්පත් කිරීමට රැගෙන ගොස් තිඛෙනවා.

කොල්ලුපිටියේ පිහිටි මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියේ ගොඩනැගිල්ල ගිලා බැසීමේ අවදානමකට ලක්වීම හේතුවෙන් එහි කටයුතු තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට පියවර ගෙන තිබුණා.

ඒ අනුවයි එම අධිකාරිය සතුව තිබු ලොව වටිනාම මිල කළ නොහැකි බව පැවසෙන මැණික් 3ක් අමාත්‍යවරයාගේ උපදෙස් පරිදි අද විශේෂ කාර්ය බළකා සෙබළුන්ගේ ආරක්ෂාව මධ්‍යයේ ලංකා බැංකු ප්‍රධාන ගොඩනැගිල්ල වෙත රැගෙන ගොස් තිබුණේ.

 

පුවත යවන්න