මිල පාලනය ඉවත් කළ පසු හිඟ වී පැවැති සහල් මතුවෙයි

සහල් පාලන මිල සම්බන්ධයෙන් රජය විසින් පනවා තිබු අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය (29) දින සිට අවලංගු කිරිමත් සමග මේ රටේ ප්‍රධාන සහල් මොල් හිමියන් තම වෙලදසැල් වලට දුරකථනයෙන් අමතා වෙලදසැලට අවශ්‍ය සහල් නිකුත් කිරිමට අවශ්‍ය ඇණවුම් ලබා ගන්නා බව ව්‍යාපාරිකයන් පවසයි.

ගැසට් නිවේදනය අවලංගු කිරිමට ප්‍රථම සහල් මෝල් හිමියන් විසින් ඉල්ලුමට සරිලන සැපයුමක් ලබා නොදිම නිසා වෙලදපොල තුල සහල් හිගයක් ඇති වු බවත්, තම වෙලදසැලේ සහල් අලෙවි කිරිමට තිබුණොත් පමණක් අනෙකුත් ආහාර ද්‍රව්‍ය අලෙවි වන බවයි ව්‍යාපාරිකයන් කියා සිටින්නේ.

සහල් මෝල් හිමියන් විසින් සහල් නිකුත් කරනු ලබන තොග මිල අනුව ප්‍රවාහන ගාස්තුද සහිතව ඉතා සාධාරණ සිල්ලර මිලකට සහල් අලෙවි කරන බවත්, මින් ඉදිරියට කිසිදු බියකින් තොරව තම පාරිභෝගිකයාගේ ඉල්ලුම පරිදි සහල් සැපයුමක් ලබාදිය හැකි බවයි සහල් අලෙවි ව්‍යාපාරිකයන් කියා සිටින්නේ.

දැනට වෙලදපොලේ දැඩි හිගයක්ව පවතින කිරිපිටි හිගයද නැති කිරිමට රජය පියවර ගත යුතු බව හැටන් ප්‍රදේශයේ ව්‍යාපාරිකයන් අදාල බලධාරින්ගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

– රංජිත් රාජපක්ෂ

පුවත යවන්න