මිසයිල නිෂ්පාදනයට පුද්ගලික අංශයේ දායකත්වය අරන්

මිසයිල සංවර්ධනය හා නිෂ්පාදනය සඳහා පෞද්ගලික සමාගම්වලට හවුල්කාරීත්වය ලබාදීමට ඉන්දියානු ආරක්ෂක පර්යේෂණ හා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය තීරණය කර තිබෙනවා.
ඒ ඉතිහාසයේ මුල් වරටයි.
නවීනතම මට්ටමේ මිසයිල නිර්මාණය වෙනුවෙන් දේශීය නිෂ්පාදන සමාගම් මෙහිදී දායක කර ගන්නා බවයි ඉන්දියා ටුඩේ පැවසුවේ.
පෞද්ගලික සමාගම් මේ වන විටත් මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා ලංසු ඉදිරිපත් කිරීම ආරම්භ කර ඇති බව සදහන්.
මේ යටතේ මිසයිල තාක්ෂනයේ වේගවත් වර්ධනයක් සිදුවනු ඇති බවටයි ඉන්දියාව බලාපොරොත්තු තබා ඇත්තේ.

පුවත යවන්න