මුල්වරට දිනකදී ආසාදිතයන් දහස පනී / අද ආසාදිතයන් 1111 ක්

මෙරටින් දිනක් තුල වාර්තා වූ වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව අද දිනයේ වාර්තා වුණා.
එම සංඛ්‍යාව 1111ක්.
මෙරටින් දෛනික ආසාදිතයින් ගණන1000 ඉක්මවා වාර්තා වු පළමු අවස්ථාව මෙයයි.
මේ අතරට විදෙස්ගතව සිට පැමිණි ආසාදිතයන් 16 දෙනකු ද වනවා.

පුවත යවන්න