මුහුදු ජල මට්ටම් ඉහළ යාමෙන් චීනයටත් අවදානමක් / ෂිංහුවා

ඉහළ යන මුහුදු ජල මට්ටම හමුවේ චීනයට ද දැඩි බලපෑම් එල්ලවීමේ අවදානමක් පවතින බව ෂිංහුවා පුවත් සේවය පවසනවා.
චීනයේ ජාතික සම්පත් පිළිබද අමාත්‍යාංශය මේ පිළිබද නිවේදනය කළ බවයි එම පුවත් සේවය පවසන්නේ.
ගෝලීය අයිස් දියවීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස සාගර ජල මට්ටම් වේගයෙන් වර්ධනය වන අතර එය ලෝකයේ ප්‍රධාන නගරවලට හා දූපත්වලට බලපෑම් එල්ල කර තිබෙනවා.
මේ යටතේ ඉදිරි වසර 30 තුල චීනයේ ගොඩබිමටද ප්‍රබල මට්ටමේ බලපෑම් එල්ලවීමට නියමිතයි.
මේ සඳහා විකල්ප හඳුනාගැනීමට සාකච්ජා සිදුකරන බවද එම වාර්තා සදහන් කළා.

පුවත යවන්න