මෙරටින් තවත් ආසාදිතයින් 1579ක්

මෙරටින් තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 1579 දෙනෙකු හදුනාගෙන තිඛෙනවා.

පුවත යවන්න