මෙරටින් තවත් කොරෝනා ආසාදිත මරණ 4ක්

මෙරටින් තවත් කොරෝනා ආසාදිත මරණ 4ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.
එම මරණ වාර්තා වුණේ බේරුවල ,දැරණියගල, වරකාපල හා කොලඹ 8 ප්‍රදේශවලින්.

පුවත යවන්න