මෙරට කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 581ක් දක්වා ඉහළට

තවත් කොරෝනා මරණ 02ක් වාර්තා වුණා. ඒ අනුව මෙරටින් මේ දක්වා වාර්තා වී ඇති සමස්ත කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 581ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

පුවත යවන්න