මෙරට සමස්ත කොරා්නා මරණ ගණන 4000 ඉක්මවයි

මෙරට සමස්ත කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 4000 ඉක්මවා ගොස් තිඛෙනවා.

රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අද දිනයේ තවත් කොරෝනා මරණ 43ක් වාර්තා කර තිබු අතර මෙරට සමස්ත කොරෝනා මරණ ගණන 4002ක් දක්වා ඉහළගොස් තිබුණා.

May be an image of text that says "රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව தகவல் திணைக்களம் Department Government Information 2021 07. ප්‍රධාන කර්තෘ/ ප්‍රවෘත්ති කර්තෘ අධ්‍යක්ෂ ප්‍රවෘත්ති) ප්‍රවෘත්ති කළමනාකරු නිවේදන අංක: 727/2021 නිකුත් කරන ලද වේලාව:18:10 2021.07.23 දින වාර්තා කරන ලද කොවිඩ මරණ සංබ‍යා 2021 ජූලි දින වාර්තා කරන ලද, සෞබ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ඊයේ තහවුරු කොවිඩ් ආසාදිතයන්ගේ මරණ සංඛ‍යා මෙසේය. වයස් කාණ්ඩ අවුරුදු 30ට අඩු අවුරුදු 30-59 අතර අවුරුදුර සහ වැඩි එකතුව පිරිමි 00 04 22 26 එකතුව 00 කාන්තා 00 04 13 17 35 43 Dmry পd w මොහාන් සමරනායක රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් 05. கரரு்ப தொ (+94 11)2515759 www.news.lk"

පුවත යවන්න