මෙහෙම දුෂ්කර කාලයක් මෑත කාලයේ තිබුණේ නෑ / ඇමති වාසුදේව

වර්තමානයේ පවතින තත්ත්වයට සමාන දුෂ්කර කාලයක් මෙරට මෑත ඉතිහාසයේ තමන්ට මතක කාලයක වාර්තා වී නොතිබුණු බව ඇමති වාසුදේව නනායක්කාර මහතා පවසයි.

ඔහු මෙසේ පැවසුවේ මාවතගතම ප‍්‍රදේශයේ පැවති උත්සවයක් අමතමින්.

අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ  නම නොමැකෙනා අකුරින් මේ රටේ ඉතිහාසයේ රන් අකුරින් ලියැවීමට හේතුවන කාරණා ගණනාවක් තිබෙනවා. ඉතාමත් දුප්පත් පීඩිත ජනයා අතරට ගිහිල්ලා ඔවුන්ගේ දුක සැප විමසා ඔවුන් වෙනුවෙන් මේ රටේ නොයෙක් නීති සම්පාදනය කරමින් මේ රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් සෙත සැලසූ, ඒ වගේම මේ රටේ ජාතික උරුමය, ජාතික නිදහස රැකගන්න එතුමා දුන් නායකත්වය, මීට අමතරව මේ රටේ ජාතික හැඟීම් පුබුදුවන්න එතුමා අපිට දුන්  නායකත්වය. මේ සියල්ලෙන්ම  එතුමාගේ නම  රන් අකුරෙන් ලියැවෙන නමක් හැටියට ඉතිහාසයට එකතු වේවි.

මේ අවුරුදු දෙක මේ රටේ ඉතාම දුෂ්කර කාලයක්. මේ වගේ දුෂ්කර කාලයක් මේ රටේ ඉතිහාසයේ නැහැ මතක ඇති කාලෙක තිබිල නැහැ. ඒ නිසා අපට මේ වසරේ අලුත් ගමනක ආරම්භයක් තිබෙන්නේ. අපේ රටේ  පොදු ජනතාවට ඇති බලපෑම් හැම එකකම පීඩනය අවම කිරීමට, පීඩනය තුරන් කිරීමට මේ රටේ වැඩ කරන ජනතාවට ගොවි ජනතාවට ඔවුන්ගේ  බලාපොරොත්තුවන සහනය ඔවුන් බලාපොරොත්තුවන ඔවුන්ගේ ජයග්‍රහණය මේ වසරේ අපිට ලබාදෙන්නට හැකිවේ යැයි විශ්වාස කරනවා.

– media unit

පුවත යවන්න