මෛත්‍රී නැති නිදහස් පක්ෂයක් සමඟ එකතු වෙන්න සුදානම් / පේෂල ජයරත්න(Audio)

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ නායකත්වය තරුණ නායකයින් කිසිදු හේතුවක් නැතිව ඉවත් කර ඇති බවට හිටපු ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයෙකු වන පේෂල ජයරත්න පවසනවා.

හිටපු ජනාධිපති හා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ නායක මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මේ වන විටත් පක්ෂය දෙකඩ කර ඇති බවයි ජයරත්න මහතා කියා සිටින්නේ.

පුවත යවන්න