මොරටුවෙන් ඊයේ කොරෝනා ආසාදිතයන් 9ක්

ගතවූ පැය 24 තුල මොරටුවෙන් නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 9ක් හදුනාගෙන තිබෙනවා.
ආසන්න ප්‍රදේශවල වන ගල්කිස්සෙන් ආසාදිතයන් 16 ක් හා පිළියන්දලින් ආසාදිතයන් 5ක් හදුනාගෙන තිබෙනවා.

   

පුවත යවන්න