මොරටු නගරාධිපතිට ඇප නෑ

බන්ධනාගාර ගත කර සිටින මොරටුව නගරාධිපති සමන් ලාල් ප්‍රනාන්දු ගේ ඇප ඉල්ලීම මොරටුව අතිරේක මහෙස්ත්‍රාත්වරයා විසින් ප්‍රතික්ෂේප කර තිබෙනවා.

එන්නත්කරණ වැඩපිලිවෙලට බාධාවන අයුරින් කටයුතු කිරීම මත , සිදුකළ පැමිණිල්ලක් මතයි නගරාධිපතිවරයා අත්අඩංගුවට ගෙන තිබුණේ.

අනතුරුව අධිකරණය විසින් ජුනි 11 වනදා තෙක් ඔහු රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කරනු ලැබුවා.

 

පුවත යවන්න