මොරටු නගරාධිපතිට ඇප

රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර සිටි මොරටුව නගරාධිපති සමන්ලාල් ප්‍රනාන්දු මහතා ඇප මත මුදා හැරීමට අධිකරණය නියෝග කර තිබෙනවා.

මොරටුව ප්‍රදේශයේ එන්නත්කරණ වැඩසටහනක් අතරතුර වෛද්‍යවරියකට බාධා කිරීමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගෙන සමන්ලාල් ප්‍රනාන්දු මහතා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කෙරුණා.

පුවත යවන්න