මෝදිගේ භාරතීය ජනතා පක්ෂය ලංකාවේ දේශපාලනයට සූදානම්

ඉන්දියාවේ පාලක භාරතීය ජනතා පක්ෂය ශ්‍රී ලංකාව තුල ද ස්ථාපිත කර මැතිවරණ සඳහා ඉදිරිපත් වන බව එම පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සාමාජිකයෙකු වන ඉන්දීය නිවාස අමාත්‍ය අමිත් ශාහා අනාවරණ කර තිඛෙනවා.
ඉන්දීය මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් ඔහු පැවසුවේ සිය පක්ෂය ගෝලීය දේශපාලන පක්ෂයක් බවට පත් කිරීමේ පියවරක් ලෙස මෙය ක්‍රියාත්මක කරන බවයි.
ඒ අනුව භාරතීය ජනතා පක්ෂය නායකත්වය දෙන මෙම පක්ෂ ශ්‍රී ලංකාව තුල හා නේපාලයේ පිහිටුවන බව ද ඔහු අනාවරණ කර තිබුණා.
ශ්‍රී ලංකාව තුළ හා නේපාලයේ පක්ෂය ලියාපදිංචියෙන් පසුව මැතිවරණයන්ට ඉදිරිපත් වන බවයි ඉන්දීය නිවාස අමාත්‍ය අමිත් ශාහා පවසන්නේ.
මෙය චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ ක්‍රායාමාර්ගයට සමාන පියවරක් බව ද ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා කර තිඛෙනවා.

පුවත යවන්න