යළි පැන වූ සෞඛ්‍ය නීති මෙන්න

පවතින සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ චක්‍රලේඛය යළි පෙබරවාරි මස 28 වන දින දක්වා දීර්ඝ කර ඇති බව නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය හේමන්ත හේරත් මහතා පවසනවා.

සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ චක්‍රලේඛය

GalleryGalleryGalleryGallery

පුවත යවන්න