යුක්‍රේනයේ ලාංකිකයන් ගෙන්වා ගැනීමට මෙහෙයුමක්

යුක්‍රේනයේ පවතින තත්ත්වය හේතුවෙන් එහි රැඳී සිටින ලාංකිකයින් ආරක්ෂිතව මෙරටට එවීමේ කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කිරීම සඳහා සුදුසු පියවර ගන්නා ලෙස අන්කාරාහිඉ පිහිටි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයට විදේශ අමාත්‍යාංශය උපදෙස් ලබා දී තිබේ.

මේ අතර තොරතුරු දැන ගැනීම සඳහා යුක්‍රේනයේ සිටින ලාංකිකයින්ට දුරකතන අංකයක් ද හඳුන්වා දී තිබේ.

ඒ අනුව සම්පූර්ණ නිවේදනය මෙසේය.

 

 

පුවත යවන්න