යුක්‍රේන අගනුවර දී පේට්‍රියට් පද්ධතියක් වැනසුණේ නෑ / අමෙරිකාව කියයි

යුක්‍රේන අගනුවර වෙත එල්ලවූ රුසියානු මිසයිල ප්‍රහාර මාලාව තුල දී ප්‍රේට්‍රියට් වර්ගයේ ගුවන් ආරක්ෂක පද්ධතියක් විනාශවී නොමැති බව අමෙරිකාව දැනුම්දී තිබෙනවා.
නිවේදනයක් මගින් පෙන්ටගනය සදහන් කළේ මෙහිදී ගුවන් ආරක්ෂක පද්ධතියක බැටරියකට පමණක් හානි සිදුව තිබූ බවයි.
කෙසේ වෙතත් රුසියානු හමුදා අද ප්‍රකාශ කළේ , මෙම මිසයිල ප්‍රහාර මගින් ගුවන් ආරක්ෂක පද්ධතියක් සම්පූරණයෙන්ම විනාශවූ බවයි.
මෙහිදී මිසයිල ප්‍රහාර 20කට වැඩි ප්‍රමාණයක් යුක්‍රේනය වෙත එල්ලවූ අතර ඉන් 18ක් ව්‍යර්ථ කළ බවයි යුක්‍රේන හමුදා පවසන්නේ.
මෙහිදී කින්සාල් වර්ගයේ හයිපර්සොනික් මිසයිල 6ක් ද විනාශ කළ බව යුක්‍රේනය ප්‍රකාශ කළ අතර එය දැඩි සංවාදයකට ලක්ව තිබෙනවා.

පුවත යවන්න