යුධ සහයෝගීතාව වර්ධනයට ඉන්දු අමෙරිකානු සාකච්ජා

අමෙරිකාව හා ඉන්දියාව අතර ආරක්ෂක සහයෝගීතාවය වර්ධනය කර ගැනීමට මූලික සාකච්ජාවක් පවත්වා තිබෙනවා.
ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා සදහන් කළේ ඉන්දීය ආරක්ෂක අමාත්‍ය රංජිත් සිං හා අමෙරිකානු ආරක්ෂක ලේකම් ලියොඩ් ඔස්ටින් අතර සාකච්ජාව පැවැත්වූ බවයි.
ඒ අනුව මේ සම්බ්න්ධ වැඩිදුර සාකච්ජාවක් ලබන සතියේ දෙරට අතර පැවැත්වීමට එකඟතාවය පළ කර තිබෙනවා.
මෙහි ප5දානතම අරමුණ ලෙස නම් කර ඇත්තේ දෙරටේ ප්‍රධාන ආරක්ෂක සහකරු ලෙස මෙම රටවල් දෙක නම් කිරීමයි.
අනාගත අභියෝග හා ශක්තිමත් ආරක්ෂක එකඟතාවයක් සම්බන්ධයෙන් මෙහිදී අවධානය යොමුකර තිබුණා.

පුවත යවන්න