යුපුන්ගෙන් මීටර් 100 ධාවන ඉසව්වේ නව ශ්‍රී ලංකා වාර්තාවක්

මීටර 100 ධාවන ඉසව්ව තත්පර 10.15කින් නිම කරමින් ශ්‍රී ලංකාවේ යුපුන් අඛේකෝන් නව ශ්‍රී ලංකා වාර්තාවක් පිහිටුවා තිඛෙනවා.

ඔහු මෙම දස්කම දැක්වුයේ ඉතාලියේ සැවෝනාහී පැවැති මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියේදීය.

පුවත යවන්න