යුරෝපා සංගමයෙන් ලංකාවට තවත් ඉල්ලීමක්

මෙරට තුල පවතින අර්බුධකාරී දේශපාලන වාතාවරණය කඩිනමින් විසදා නොගන්නේ නම් එයින් රටේ ප්‍රතිරූඵයට විශාල හානියක් සිදුවිය හැකි බව යුරෝපා සංගමය පවසනවා.
නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් යුරෝපා සංගමයේ තානාපතිවරුන් පෙන්වා දෙන්නේ එමගින් රටට හිමිවන ආයෝජනවලටද බලපෑම් එල්ලවිය හැකි බවයි.
එබැවින් කඩිනමින් පාර්ලිමේන්තුව කැදවා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව පවත්නා අර්බුධය විසදා ගන්නා ලෙසයි යුරෝපා සංගමය මෙරට සියලු පාර්ශවයන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *