පියෙක්ට වගේ සමහර අමිහිරි දේවල් කරන්න වෙයි – මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ(VIDEO)

රජයේත් තමාගේත් ප්‍රමුඛතාවය වන්නේ පොදු ජනතාවගේ අවශ්‍යතාවයන් බවත්, ඇතැම් විට පියෙක්ට වගේ සමහර අමිහිරි දේවල් කිරීමට සිදුවෙනු ඇති බව මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ පවසනවා.

අද (08) උදෑසන සිය අමාත්‍යධූරයෙන් දිවුරුම් දීමෙන් අනතුරුව බැසිල් රාජපක්ෂ එම අමාත්‍යාංශයේ දී සිය රාජකාරි කටයුතු ආරම්භ කරනු ලැබුවා.

මෙහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වු මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ,

පුවත යවන්න