රංගේට අල්ලස් දෙන්න හැදුවැයි අල්ලස් කොමිසමට පැමිණිල්ලක්

එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාලිත රංගේ බණ්ඩාර මහතාට අල්ලස් ලබාදීමට තැත් කිරීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අල්ලස් කොමිසමට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රංජන් රාමනායක මහතා කියා සිටියේ ඊට අදාළ මූලික සාක්ෂි කොමිසම වෙත ලබාදීමටද පියවර ගන්නා බවයි.
තමන්ට නව ආණ්ඩුවට එක්වන ලෙස යෝජනා කරමින් අල්ලස් ලබාදීමට යෝජනා කළ බවට රංගේ බන්ඩාර මහතා ප්‍රසිද්ධියේ චෝදනා කළ අතර ඊට අදාළ හඩ පට කිහිපයක්ද ඔහු මේ වන විට අනාවරණ කර තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *