රජයේ වියදමෙන් රට ගිය සරසවි ඇදුරන් 101කට රට අමතක වෙලා

රජයේ වියදමෙන් අධ්‍යාපනය සඳහා ශිෂ්‍යත්ව මත විදෙස්ගත වූ සරසවි ආචාර්යවරුන් 101 දෙනකු යලි මෙරටට පැමිණ නොමැති බව අනාවරණවී තිබෙනවා.
විගණන වාර්තා මගින් අනාවරණ කර ඇත්තේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ කථිකාචාර්යවරුන් 42 ක්, මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලයේ 37 ක් සහ කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ ආචාර්යවරුන් 22 ක් මෙසේ යලි දිවයිනට පැමිණීමෙන් වැළකී ඇති බවයි.
ඒ හරහා රජයට සිදුව ඇති අලාභය රුපියල් කෝටි 29ක් බව අනාවරණ වී තිබෙනවා.
සාමාන්‍ය ක්‍රමවේදයට අනුව මෙම අලාභය අය කර ගැනීමයි නියමය වන්නේ.

පුවත යවන්න