රට එක්වරම විවෘත නොකළ යුතුයි /ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමය

කොරෝනා ව්‍යාප්තියත් සමග රතු කලාපයෙන් ඉවත් වීමට තවමත් ශ්‍රී ලංකාවට නොහැකි  වී ඇති බැවින් රට විවෘත කළ යුත්තේ පියවරෙන් පියවර බව ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමය අවධාරණය  කරනවා.

රතු කලාපයෙන් ඉවත්වීමට තවදුරටත් ආසාදිතයින් වාර්තාවීම අඩු මට්ටමකට පැමිණිය යුතු බවයි  ශ්‍රී ලංකා  වෛද්‍ය සංගමය පෙන්වා දෙන්නේ.

පුවත යවන්න