රතු කලාපයෙන් ඉවත් වුණත් කොරෝනා අවදානම ඉහළයි

ශ්‍රී ලංකාව කොරෝනා රතු කලාපයෙන් ඉවත් වුවද අවදානම කිසිසේත් පහව ගොස් නැති බව විශේෂඥ වෛද්‍ය හේමන්ත හේරත් මහතා ප්‍රකාශ කළා. (Video Credit – ITN )

පුවත යවන්න