රථවාහන ආනයන සීමා කිරීම මෙම වසර අවසානය දක්වාම

මෝටර් රථවාහන ආනයනය සඳහා පනවා ඇති සීමාව මෙම වසර අවසානය දක්වා ක්‍රියාත්මක බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා අද ප්‍රකාශ කළා.
ඒ පාර්ලිමේන්තුවේදී විපක්ෂනායකවරයා සිදුකළ ප්‍රකාශයකට ප්‍රතිචාර දක්වමින්.
විදේශ විනිමය හිඟය හා පසුගිය රජය අධික ලෙස ණය ලබා ගැනීම මත විනිමය අනුපාතය මත ඇති වූ දැඩි පීඩනය සමනය කිරීමට ගත් එක් පියවරක් ලෙසයි රථවාහන ආනයනය සීමා කිරීම නම් කර ඇත්තේ.
ඉදිරියේදී විදේශ විනිමය තත්ත්වයන් පිළිබද සළකා බලා මෙම සීමා කිරීම ලිහිල් කිරීමේ හැකියාව සොයා බලන බවද අමාත්‍යවරයා පැවසුවා.

පුවත යවන්න