රන්ජන්ගේ මන්ත්‍රී ධූරයට අදාළ පෙත්සම ගැන අද තීන්දුවක්

සිය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධුරය අහෝසි කිරීමට පියවර ගැනීම වළක්වන අතුරු තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් රන්ජන් රාමනායක මහතා ඉදිරිපත් කර ඇති පෙත්සමේ නියෝගය අද අභියාචනාධිකරණය හමුවේ ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිතයි.
අභියාචනාධිකරණයේ සභාපති විනිසුරු අර්ජුන ඔබේසේකර සහ විනිසුරු මායාදුන්නේ කොරයා යන මහත්වරුන් විසින් අද එම නියෝගය නිකුත් කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා.
පාර්ලිමේන්තු මහලේකම්වරයා විසින් තමා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධුරයෙන් ඉවත් කිරීමට පියවර ගැනීම වළක්වන රීට් ආඥාවක් නිකුත් කරන්නැයි ඉල්ලා රන්ජන් රාමනායක මහතා මෙම පෙත්සම ගොනු කර තිබුණා.

පුවත යවන්න