රන්ජන්ට ජනාධිපති සමාව ඉල්ලා චන්ද්‍රිකාගෙන් ජනපතිට ලිපියක්

රන්ජන් රාමනායක මහතාට ජනාධිපති සමාව ලබා දෙන්නැයි ඉල්ලමින් හිටපු ජනාධිපතිනී චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මිය විසින් ජනාධිපතිවරයා වෙත ලිපියක් යොමු කර තිබේ.

පුවත යවන්න