රන්ජන් ගැන තීරණය ඉල්ලා විපක්ෂය පාර්ලිමේතුවේ විරෝධතාවයක -Video

රන්ජන් රාමනායකගේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධුරය ගැන කතානායකවරයාගේ තීන්දුව ලබා දෙන්නැයි ඉල්ලා විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු පාර්ලිමේන්තුවේ විරෝධතාවයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.
ඒ මරණ දඩුවම නියමව සිටින ප්‍රේමලාල් ජයසේකර මහතා පාර්ලිමේන්තුවට කැදවන අතර රන්ජන් රාමනායක මහතා නොකැදවීමට විරෝධය පළකරමිනුයි.

පුවත යවන්න