රන්ජන් වෙනුවට මාන්නප්පෙරුම දිවුරුම් දෙයි

රන්ජන් රාමනායක මහතාගේ මන්ත්‍රී ධුරය අහෝසි වීමෙන් පුරප්පාඩු වූ මන්ත්‍රී අසුන සඳහා අජිත් මාන්නප්පෙරුම මහතා කතානායකවරයා ඉදිරියේ දිවුරුම් දී තිබෙනවා.
නියම වූ සිර දඩුවම සමග රාමනායක මහතාගේ මන්ත්‍රී ධූරය අහෝසි වීමෙන් පසුව ඔහුගේ මන්ත්‍රී ධූරය පුරප්පාඩු වූ බවයි කථානායකවරයා ඊයේ දැනුම් දුන්නේ.

පුවත යවන්න