රනිල් පාර්ලිමේන්තුවට / එජාප කෘත්‍යාධිකාරියෙන් තීරණයක්

එක්සත් ජාතික පක්ෂ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධුරය සඳහා පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පත් කිරීමට තීරණය කර ති‌බෙන ඒම පක්ෂයේ මහලේකම්වරයා පවසනවා.

මහ ලේකම්වරයා සඳහන් කළේ, පක්ෂ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය ඒකමතිකව එම තීරණය ගත්  බවයි.

පුවත යවන්න