රඹුක්කන වෙඩි තැබිමේ ගිනි අවි ,රජයේ රස පරීක්ෂක වෙත යොමුකරයි

රඹුක්කන වෙඩි තැබීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර විමර්ශන සිදුකිරීම සඳහා අදාළ ගිනි අවි රජයේ රස පරීක්ෂකවරයා වෙත යොමු කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව වෙඩි තැබීම සඳහා භාවිත කළ බවට හඳුනාගෙන ඇති ගිනි අවි හතරක් රජයේ රස පරීක්ෂකවරයා වෙත යොමු කරන බවයි පරීක්ෂණ පවත්වන කණ්ඩායම ප්‍රකාශ කළේ.

රඹුක්කන සිද්ධියට අදාළ සියලුම වීඩියෝ දර්ශන ද ඉදිරි දින දෙක තුළදී රජයේ රස පරීක්ෂකවරයා වෙත යොමු කරන බව පැවසූ පොලිසිය, රජයේ රස පරීක්ෂකවරයාගෙන් ලැබෙන වාර්තා අනුව වැඩිදුර විමර්ශන සිදුකරන බව සඳහන් කළා.

සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පොලිස් නිලධාරීන්, සිවිල් වැසියන් ඇතුළු 40 දෙනකුගෙන් පමණ ප්‍රකාශ සටහන් කරගෙන තිබෙනවා.

පුවත යවන්න