රාජපක්ෂවරු අතර අර්බුධ ඇති කිරීමට ඉඩ දෙන්නේ නෑ / ඇමති ජොන්ස්ටන් -Video

රාජපක්ෂවරුන් අතර අර්බුධ ඇති කිරීමට කිසිවකුට ඉඩක් ලබා නොදෙන බව අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා පවසනවා.
පසුගිය ආණ්ඩු සමයේ සිදුවූ පළිගැනීම් කිසිසේත්ම අමතක නොකළ යුතු බවයි ඔහු කියා සිටියේ.

 

පුවත යවන්න