රාජ්‍ය සේවකයන් සේවයට කැදවීම අවදානම් / මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරු

රාජ්‍ය සේවකයින් සේවයට කැඳවීම සම්බන්ධයෙන් රජය ගෙන ඇති තීරණය පිළිබඳ යළි සලකාබැලිය යුතු බව මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමය පවසනවා.

එහි සභාපති උපුල් රෝහණ මහතා පැවසුවේ එම තීරණය ගැනීමේදී බලධාරීන් නොසලකා හැරිය වැදගත් කරුණක් ඇති බවයි.

“මේ තීරණය ගැනීමේදී ඔවුන් සලකා නොබලපු කාරණයක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපි මේ තීරණයත් සමග එකඟ නෑ. රජයේ සේවකයින් එන්නත් ලබාගෙන තිබුණත් ඔවුන් බොහෝ දෙනෙක් ලබාගෙන තියෙන්නේ එක් මාත්‍රාවක් පමණයි. වැදගත්ම කාරණය රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ නිවෙස්වල අය එන්නත් ලබාගෙන නොතිබීමයි. රාජ්‍ය සේවකයෝ නැවත නිවෙස්වලට ගියාට පස්සේ මේකෙ බිල්ල බවට පත්වෙන්නේ නිවෙස්වල ඉන්න සමීපතමයින්. ඒ අනුව මේ තීරණය ඉදිරියේදී නරක ප්‍රතිඵල ගෙනදෙයි.”

පුවත යවන්න