රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවෙන් නිවේදනයක්

රාජ්‍ය සේවයේ තනතුරුවලට බදවා ගැනීමේ තරග විභාග සදහා අයදුම්පත් කැදවීමේ දිනය දීර්ඝ කර තිඛෙනවා.

ඒ අනුව අදාළ විභාග සදහා අයදුම්පත් භාර ගැනීමේ අවසන් දිනය ජුලි මස 15 වනදා දක්වා දීර්ඝ කර ඇති බවයි රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව නිවේදනය කළේ.

ඊට අදාළ මාධ්‍ය නිවේදනය පහතින් දැක්වේ.

No photo description available.

පුවත යවන්න