රැඳවියෙකු මියයාම සිද්ධියට ජේලර්වරුන් 3කගේ වැඩ තහනම්

කඳුරුගස්ආර වැඩ කඳවුරේ රැඳවියෙකු මියයාම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි බන්ධනාගාර ජේලර්වරුන් තිදෙනෙකුගේ වැඩ තහනම් කර තිබෙනවා.

බන්ධනාගාර මාධ්‍ය ප්‍රකාශක, චන්දන ඒකනායක මහතා පැවසුවේ, කඳවුර භාර ජේලර්වරයා, සැරයන් ජේලර්වරයා සහ නියාමක ජේලර්වරයාගේ සේවය එලෙස අත්හිටවූ බවයි.

සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර විමර්ශන ක්‍රියාත්මක බව චන්දන ඒකනායක මහතා සඳහන් කළා.

පුවත යවන්න