රියදුරු  බලපත් ලබා ගැනීමට අදාළව විශේෂ නිවේදනයක්

රියදුරු  බලපත් ලබා ගැනීමට අදාළ සේවා සීමා කිරීමට මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබෙනවා.

කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය මත සෞඛ්‍ය අංශ ලබා දී ඇති මාර්ගෝපදේශ අනුව මෙම පියවර ගෙන ඇත.

මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ වේරහැර කාර්යාලයේ රියැදුරු බලපත් අංශය සඳහා හෙට(27) සිට ලබන මැයි 13 වැනිදා දක්වා 011 2677877 දුරකතන අංකයට දහවල් 12.00 න් පසුව වේලාවක් ලබා දී සේවා ලාභීන්ට සේවා ලබා දෙනමෙන් මෝටර් රථ කොමසාර්ස් ජනරාල්වරයා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසයි.

පුවත යවන්න