රුධිර සංචිතවල හිගයක්/පරිත්‍යාග ශීලින්ගෙන් ඉල්ලීමක්

ජාතික රුධිර පාරවිලයන මධ්‍යස්ථානය සතු රුධිර සංචිතවල හිගයක් මතුව තිඛෙනවා.

කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය ඊට හේතු වී ඇති බවයි ජාතික රුධිර පාරවිලයන මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය ලක්ෂ්මන් එදිරිසිංහ මහතා සදහන් කලේ.

ආසන්තම රුධිර මධ්‍යස්ථානයට ගොස් රුධිරය පරිත්‍යාග කරන ලෙස ඔහු ඉල්ලීමක් ද කරයි

පුවත යවන්න