රුපියල තවත් පහළට / ඩොලරය 200 පසු කරයි

ඇමෙරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලේ අගය තවදුරටත් පහත වැටී තිබෙනවා.
ඒ අනුව මෙම වසර තුල පළමුවරට ඩොලරයක විකුණුම් මිල අද රුපියල් 200 ඉක්මවා ගියා.
මහබැංකුව නිකුත් කළ විනිමය අනුපාතවලට අනුව ඩොලරයක විකුණුම් මිල අද සටහන් වූයේ රුපියල් 200 යි ශත 6 ක් ලෙසයි.
මෙම වසරේදී ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලේ අගය සියයට 5 යි දශම 7 යි 5 කින් පහත වැටී තිබෙනවා.

 

පුවත යවන්න