රුසියාවෙන් ඉන්දියාවට ආධාර ළගාවෙයි

ඉන්දියාවේ පවතින කොරෝනා වසංගතයේ අවදානම අවම කිරීම සඳහා වන රුසියානු ආධාර ඉන්දියාවට ළගාවී තිබෙනවා.
ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා සදහන් කළේ, ගුවන් යානා 2ක් හරහා එම ආධාර ඉන්දියාවට ළගාවූ බවයි.
ඔක්සිජන් හා වෛද්‍ය සැපයුම් , මුව ආවරණ හා අත්වැසුම් මෙම ආධාර අතරට එක්කර තිබෙනවා.
ඉන්දියාව තුල වර්ධනය වන තත්ත්වයන් අනුව අවශ්‍ය ඕනෑම මට්ටමක ආධාරයක් ලබා දෙන බවයි රුසියානු රජය නිවේදනය කළේ.

පුවත යවන්න