රුසියාවේ සුපුට්නික් වී එන්නත සියයට 91 ක් සාර්ථකයි

රුසියාවේ නිෂ්පාදනය කළ ස්පුට්නික් වී එන්නත, සියයට 91.6 ක සාර්ථකත්වයකින් යුක්ත බව තහවුරුව තිබෙනවා.
ලැන්සෙට් සඟරාව නිකුත් කළ නවතම වාර්තාවක දැක්වෙන්නේ ,විශාල ප්‍රමාණයෙන් සිදුකළ සායනික පරීක්ෂාවකදී මෙම දත්ත වාර්තා වූ බවයි.
එහිදී 20,000 ක පිරිසක් යොදා ගනිමින් පරීක්ෂණය සිදුකර තිබුණා.
ස්පුට්නික් වී එන්නත ලෝකයේ රටවල් ගණනාවක් විසින්ම ආරම්භයේ දී ප්‍රතික්ෂේප කර තිබුණේ එහි 3 වන අදියරේ සායනික පරීක්ෂණයකින් තොරව එන්නතට අවසර ලබාදීම මතයි.
කෙසේ වෙතත් නව අධ්‍යයනය මගින් එම ගැටළුව විසදෙන බවයි ලැන්සෙට් සඟරාව පවසන්නේ.

පුවත යවන්න