රෝගීන් සංඛ්‍යාව පැහැදිළිව අඩු වෙලා / විශේෂඥ වෛද්‍ය ආනන්ද විජේවික්‍රම

රෝගීන් සංඛ්‍යාව පැහැදිලිව අඩු වෙලා- පසුගිය කාලයේ අනුගමනය කළ සංචරණ සීමා වල ප්‍රතිඵල අද අපි දකිනවා – කායික රෝග පිළිබද විශේෂඥ වෛද්‍ය ආනන්ද විජේවික්‍රම.

අද වන විට කොරෝනා රෝගීන් සංඛ්‍යාවේ පැහැදිලි අඩුවක් දක්නට ලැබෙන බවද, පසුගිය කාලය තුළ අනුගමනය කළ සංචරණ සීමා සහ විවිධාකාර සීමා වල ප්‍රතිඵල අද දක්නට ලැබෙන බවද කායික රෝග පිළිබද විශේෂඥ වෛද්‍ය ආනන්ද විජේවික්‍රම මහතා සදහන් කළේය.

ඔහු මේ බව කියා සිටියේ අද (19) වසංගතය නිමාවී ”වසන්තය එනවා සත්තයි ” යන මැයෙන් කොවිඩ් රෝග ව්‍යාප්තියේ පැහැදිළිඅඩුව සම්බන්ධයෙන් ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය සහ ශ්‍රී ලංකා විද්‍යුත් විකාශකයින්ගේ සංගමය ඒක්ව සංවිධානය කර රූපවාහිනී නාලිකා රැසක විකාශනය කෙරුණු විශේෂ වැඩසටහනේදී අදහස් දක්වමිනි.

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ ‌කොවිඩ් රෝගීන් වැඩි වශයෙන් වාර්තා වුණු බවද, ඊට පසුව ගම්පහ සහ කලුතර දිස්ත්‍රික්ක වලින්ද රෝගීන් වැඩි වශයෙන් වාර්තා වුණු බව සිහිපත් කළ විශේෂඥ වෛද්‍යවරයා පැවසුවේ රෝගීන් බවට පත්වන සංඛ්‍යාවේ සහ රෝහල්ගත වන සංඛ්‍යාවේ විශාල අඩුවක් මේ වන විට දක්නට ලැබෙන බවයි.

පසුගිය මාස 02ක පමණ කකාල සීමාව තුළ රෝහල්ගත වන සංඛ්‍යාව කළමනාකරණය කරගැනීම සහ රෝහල්ගත වන රෝගීන්ට ඇදන් ලබාදීම සම්බන්ධව විශාල ප්‍රශ්න පැවති අතර මේ වන විට රෝහල් වල කොවිඩ් රෝගීන් සදහා වෙන් කළ වාට්ටු වල ඇදන් ඉතිරිවී ඇති බවද, පඔක්සිජන් ලබාදීම ගැටලුවක් විය හැකි තත්තවයක් පැනනැගීමට තිබුණද ඒයත් පහව ගොස් ඇති බවද වෛද්‍යවරයා අවධාරණය කළේය.

එම ප්‍රවණතාවය ඉතාම හොඳ තත්ත්වයක් බවත් පසුගිය කාලයේ පවත්වාගත් සංචරණ සීමා වල ප්‍රතිඵල අද දක්නට ලැබෙන අතරම මෙයින් තවදුරටත් මරණ සංඛ්‍යාව සහ රෝගීන් සංඛ්‍යාව පැහැදිලිවම අඩුකර ගැනීමට ඉදිරියටත් හැකියාව ලැබෙන බවද, ඒම ප්‍රතිඵලය නිසි ආකාරව ඉදිරියට ගෙන යායුතු වනවා සේම ඒ සඳහා ඉතාම සීග්‍රයෙන් සිදුවන එන්නත්කරණයත් දැඩි දායකත්වයක් දක්වනු ඇතැයි විශ්වාස කරන බවද ඔහු වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.

පුවත යවන්න