රෝග ලක්ෂණ නැති ආසාදිතයන් නිසා අවදානමක් /විශේෂඥ වෛද්‍ය හේමන්ත හේරත්

රෝග ලක්ෂණ පෙන්නුම් නොකරන කොරෝනා ආසාදිතයන් විශාල වශයෙන් සමාජය තුළ සිටීම ඉතා අවදානම් තත්ත්වයක් බවයි සෞඛ්‍ය අංශ පවසනවා.

නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය හේමන්ත හේරත් මහතා පැවසුවේ සෑම පුද්ගලයකුම කොරෝනා ආසාදිතයකු ලෙස සලකා සමාජයේ කටයුතු කිරීමේ දී ආරක්ෂා විය යුතු බවයි.

පුවත යවන්න