රෝග ලක්ෂණ නැති ආසාදිතයන් සමාජය පුරා / විශේෂඥ වෛද්‍ය හේමන්ත හේරත්

ඔමික්‍රෝන් වයිරරසය ආසාදනය වූ අය අතුරින් රෝග ලක්ෂණ පෙන්නුම් කරන අයට වඩා ලක්ෂණ පෙන්නුම් කරන්නේ නැති පිරිස බහුලවම සමාජයේ සිටින බව සෞඛ්‍ය අංශ අවධාරණය කරනවා.

විශේෂඥ වෛද්‍ය හේමන්ත හේරත්

පුවත යවන්න