ලංකාවට එන ගුවන් යානාවල උපරිම මගීන් 75 ට සීමා කරයි

පවතින කොවිඩ් තත්ත්වය මත මෙරටට පැමිණෙන ගුවන් යානයක රැගෙන ආ හැකි උපරිම මගීන් සංඛ්‍යාව 75ක් දකවා අඩු කරන ලෙස ගුවන් සමාගම් වෙත දැනුම්දී තිබෙනවා.

සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියේ සභාපතිවරයා පැවසුවේ එම තීරණය සති දෙකක කාලයක් බලපැවැත්වෙන බවයි.

පුවත යවන්න