ලංකාවට එන සංචාරකයන්ට කොවිඩ් රක්ෂණය අනිවාර්යයි.

සියලුම සංචාරක වීසා සහ විදේශ ගමන් බලපත්‍ර දරන්නන් මෙරටට පැමිණීමේදී මෙරට කොවිඩ් -19 රක්ෂණ ආවරණය ලබාගැනීම අනිවාර්යය බව සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය නිවේදනය කර තිබෙනවා.

එම රක්ෂණාවරණය අමෙරිකානු ඩොලර් 12ක මුදලක් ගෙවා ලබාගත හැකි අතර මසකට අමෙරිකානු ඩොලර් 75,000ක ආවරණයක් එමගින් හිමිවෙන බවයි නිවේදනය කළේ.

පුවත යවන්න