ලංකාවට එන සියලු මගීන්ට විශේෂ දැනුම්දීමක්

ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන සියලුම මගීන් සදහා ඔවුන්ගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය ප්‍රකාශ කෙරෙන ලියැවිල්ල අනිවාර්ය කරන්නැයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය, සංචාරක අමාත්‍යංශයෙන් ඉල්ලීමක් කර තිඛෙනවා.

ඒඅනුව මෙරටට පැමිණීමේදී සෞඛ්‍ය තත්ත්වය ප්‍රකාශ කිරීමට QR කේතය ස්මාර්ට් දුරකථනයට ඇතුළත් කර හෝ එහි මුද්‍රිත පිටපතක් රැගෙන එන ලෙස සියලුම මගීන්ට අනිවාර්ය වනු ඇති.

ගුවන්තොටුපලේදී සිදුවන මගී තදබදය අවම කිරීමේ එක් පියවරක් ලෙස මෙය ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතයි.

කෙසේවුවද අදාළ කටයුතු සිදුකර ගැනීමට නොහැකි මගියෙන් වේ නම් ඊට අදාළව පවතින පොරමට පුරවා මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් වෙත ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසුව ගුවන්තොටුපලෙන් පිටව යෑමට අවසර ලබා දී තිඛෙනවා.

පුවත යවන්න