ලංකාවට දකුණින් ඉන්දීය සාගරයේ මැග්නිටියුට් ඒකක 5.0 ක භූ චලනයක්

ලංකාවට දකුණින් ඉන්දීය සාගරයේ මැග්නිටියුට් ඒකක 5.0 ක භූ චලනයක් සිදුව තිබේ.

භූ විද්‍යා හා පතල් කැනීම් කාර්යාංශයේ සභාපති අනුර වල්පොල මහතා පැවසුවේ, ඊයේ (16) පස්වරු 6.43 ට පමණ භූ චලනය වාර්තා වන බවයි.

ශ්‍රී ලංකාවට දකුණින් ඉන්දීය සාගරයේ කිලෝමීටර් 1200 ක් පමණ දුරින් සිදුව ඇති භූ චලනයෙන් මෙරටට කිසිදු බලපෑමක් නොමැති බව ද, ඔහු පැවසී ය.

පුවත යවන්න