ලංකාවට සිංගප්පූරුවෙන් ඔක්සිජන් ගෙන්වයි

හදිසි තත්ත්වයකදී කොවිඩ්- 19 රෝගීන්ට ලබාදීමට ඔක්සිජන් සිලින්ඩර සුරක්ෂිත තොගයක් ගෙන්වීමට කටයුතු යොදා ඇති බව ආර්ථික පුනර්ජීවන හා දරිද්රතාවය තුරන් කිරීම සඳහා වන ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායේ සභාපති බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා පැවසීය.
කැබිනට් අමාත්යවරුන්, රාජ්ය අමාත්යවරුන්, අමාත්යාංශ ලේකම්වරුන් ඇතුළු දෙපාර්තමේන්තු ප්රධානීන් රැසක් සමඟ පසුගියදා අරලියගහ මන්දිරයේ පැවැති රැස්වීමේදී ඒ මහතා මේ බව සඳහන් කළේය.
රෝගීන්ට අවශ්ය ප්රතිකාර කටයුතු හෙවත් “වෙදකම” සෞඛ්ය අංශ මඟින් සිදු කරන අතර, ඇඳන් පහසුකම්, ඔක්සිජන් සම්පාදනය වැනි “හෙදකම” ජනාධිපති කාර්යසාධන බලකාය විසින් සිදු කරනු ලබන බව ද බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා මෙහිදී පෙන්වා දුන්නේය.
දැනට දිවයින තුළ ඔක්සිජන් නිෂ්පාදනය කරන සමාගම් වන සිලෝන් ඔක්සිජන් ලිමිටඩ් සමාගම (Ceylon Oxygen Limited) හා ගෑස් වර්ල්ඩ් ලංකා ලිමිටඩ් සමාගම (Gas world Lanka Limited) විසින් අවශ්ය තරම් ඔක්සිජන් නිෂ්පාදනය කරයි. දැනට සමහර රෝහල්වල මහා පරිමාණ ද්රව ඔක්සිජන් ටැංකි, ඔක්සිජන් සාන්ද්රණ බලාගාර, ඇඳන් ආසන්නයේ වූ කුඩා පරිමාණ ඔක්සිජන් සාන්ද්රණාගාර ඇත. එහෙත්, විවිධ ප්රමාණයෙන් වූ වායු ඔක්සිජන් සිලින්ඩර සංඛ්යාව රෝගීන්ගේ අවශ්යතා සඳහා වැඩිකිරීම යෝග්ය බව බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය.
සෞඛ්ය අමාත්යාංශය විසින් පුරෝකථනය කර ඇති අමතර ඔක්සිජන් සිලින්ඩර අවශ්යතාවය පහත සඳහන් පරිදි වේ.
I. ලීටර 4 කුඩා සිලින්ඩර 2,000
II. ලීටර 12 විශාල සිලින්ඩර 10,000
III. ලීටර 47 සිලින්ඩර 9,000
ඒ අනුව, අමතර සිලින්ඩර 21,000ක් කඩිනමින් ආනයනය කර සුරක්ෂිත තොග වශයෙන් පවත්වාගන්නා ලෙස ගෑස් ක්ෂේත්රය පිළිබඳව පළපුරුදු අත්දැකීම් හා ජාත්යන්තර සම්බන්ධතා ඇති රජයේ පරිපාලිත සමාගම වන ලිට්රෝ ගෑස් ලංකා ලිමිටඩ් වෙත කාර්ය සාධන බලකාය විසින් දැනුම් දී ඇත.
මේ වන විටත්, ලිට්රෝ ගෑස් ලංකා ලිමිටඩ් සමාගම, සිංගප්පූරුවෙන් ඔක්සිජන් සිලින්ඩර ආනයනය කිරීමට අවශ්ය කටයුතු සිදු කර ඇති අතර, නොබෝ දිනකින් පළමු තොගය ලැබීමට නියමිත ය.
මීට අමතරව, ගරු අග්රාමාත්ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා  චීන ජනරජයෙන් කළ ඉල්ලීමකට අනුව ඔක්සිජන් සිලින්ඩර ඇතුළු වෛද්ය උපකරණ තොගයක් ශ්රී ලංකාවට සැපයීමට චීන රජයේ අවධානය යොමු වී ඇති බව වාර්තා වේ.
පුවත යවන්න